Information om valpar

Valparna är enligt Golden Retriverklubbens krav:

1. Registrerade i Svenska Kennelklubben.
2. Id-märkta.
3. Veterinärbesiktigade.
4. Fullvaccinerade.
5. Avmaskade.
6. Dolda felförsäkrade.