LESSIEANNE’S CHESTER

Kennel Gold King’s

Frodo

2008-07-11

GOLDVISION ANSI

Kennel Goldvision

Ansi

2007-10-08

HD: B/B
AD: UA
Ögon: UA, GR_PRA1 Normal
HD: B/B
AD: UA
Ögon: UA
Funktionsbeskriven och MH med godkänt skott.Frodo 1nbkl jakt 24/9 2011